Contact Us

Contact Us

Lujiang Harbourview Hotel

Lujiang Harbourview Hotel

Room Reservation Phone:(86 592)2661338 / (86 592)2661337
Catering reservation phone:(86 592)2661398
Add:China's Xiamen Lujiang Road 54
Code:361001
Tel:86-592-2022922
Fax:86-592-2024644
Email:2022922@lujiang-hotel.com
Weibo:http://weibo.com/lujianghotel
WeChat subscription number:Lujianghotelxm
WeChat service account:xmlujianghotel